Home2019-01-12T16:36:26+01:00

Feest voor Alle Kinderen bundelt krachten en kennis om het Sinterklaasfeest een feest voor álle kinderen te maken. We laten je graag zien hoe dat kan. Je vindt op deze site tips, inspiratie en mooie voorbeelden.

Feest voor Alle Kinderen bundelt krachten en kennis om het Sinterklaasfeest een feest voor álle kinderen te maken. We laten je graag zien hoe dat kan. Daarvoor vind je op deze site tips, inspiratie en mooie voorbeelden.

Bekijk onze kaart met goede voorbeelden!

Bekijk een lijst met feestelijke tips!

Bekijk onze kaart met goede voorbeelden!

Bekijk een lijst met feestelijke tips!

“De Pietendiscussie heeft mij de ogen wel geopend. Zelf heb ik Zwarte Piet nooit geassocieerd met donkere mensen, voor mij was hij een volkomen op zichzelf staande figuur, maar dat zegt niets over wat andere mensen hierbij voelen. Het Sinterklaasfeest staat of valt niet bij die zwarte kleur.”

Dieuwertje Blok, 13 november 2015 - Trouw

“Met de komst van de schoorsteenpieten kunnen we afscheid nemen van de Zwarte Piet die – zonder dat velen van ons dat door hadden – lang voor pijn en verdriet heeft gezorgd. En zo wordt Sinterklaas het feest zoals het bedoeld is: een familiefeest voor ons allemaal.”

“Kijk nou naar de foto (schoorsteenpiet), is toch fantastisch? Is een roetpiet, zwarte piet komt door de schoorsteen heen. Wat is het probleem? Ik begrijp dat mensen denken goh, laten we het houden. Maar als je andere mensen pijn doet, denk er even over na.”

Joop van den Ende, 3 oktober 2018 - Pauw

“Ik wil dat het Sinterklaasfeest een feest is waar iedereen zich in kan vinden. Een feest voor jong en oud. En dat betekent ook dat piet moet meegaan met zijn tijd. En wat mij betreft hebben met de roetveegpieten en met gekleurde pieten een heel mooi alternatief om ervoor te zorgen dat het Sinterklaasfeest weer een feest wordt voor iedereen.”

“Mensen vinden het vervelend als ze ooit van zwarte piet genoten hebben, het leuk hebben gevonden om zwarte piet te zijn, dat ze dan niet van mening hoeven te veranderen, want zo zien ze het niet en klaar. Ik heb zelf als zwarte piet gespeeld, ook als kind, vond ik ontzettend leuk. Als ik van gedachten kan veranderen kan jij het ook.”

Georgina Verbaan, 27 november 2017 - DWDD

“Ik ben opgegroeid met Sinterklaas en Zwarte Piet. Nooit iets achter gezocht, nooit iets verkeerds mee bedoeld. Maar een paar jaar terug was ik op huiskamerbezoek in Amsterdam. Die avond werd mij helder dat het niet zozeer gaat om wat ik er mee bedoelde, maar om hoe het overkomt. Waar het stereotype vandaan komt.”

“Een kinderfeest kan natuurlijk nooit en te nimmer een alibi zijn om een andere bevolkingsgroepen te kleineren of een vervelend gevoel te geven. Dat kan niet, dat mag niet en dat moeten we dan ook niet doen. Zwarte piet verdient een makeover.”

Peter R. De Vries, 14 oktober 2014 - Youtube
“Ik ben er de afgelopen jaren door de vele gesprekken van overtuigd geraakt dat het anders kan. En dat het een kinderfeest is en blijft, ook zonder klassieke zwarte Piet. Ik denk er nu anders over, dankzij veel gesprekken, dankzij het debat.”

“Racisme bestaat al sinds dat men angsten kent. Om stapje uit deze cyclus te maken, zouden wij Nederlanders een statement moeten maken door zwarte piet een makeover te geven en de mensen een stapje dichter bij mekaar te brengen.”

zij doen al mee

zij doen al mee

doe ook mee!

Steeds meer Nederlanders zijn zich ervan bewust dat de Sinterklaastraditie een modernisering verdient. We zijn ontzettend blij met de inzet van vele individuen, bedrijven, organisaties, instanties, scholen en winkels om deze verandering te bewerkstelligen. Nederland Wordt Beter blijft zich inzetten om het Sinterklaasfeest een feest te maken voor iedereen. Dat doen wij graag met uw hulp.

Wat kunt u als ouder doen om verandering teweeg te brengen op de school van uw kinderen? Wat kunt u doen als leraar om uw collega’s ervan te overtuigen dat het Sinterklaasfeest ook anders gevierd kan worden? Wat kunt u betekenen om in uw gemeente verandering te bewerkstelligen? Graag helpen we u daarbij.

doe ook mee!

Steeds meer Nederlanders zijn zich ervan bewust dat de Sinterklaastraditie een modernisering verdient. We zijn ontzettend blij met de inzet van vele individuen, bedrijven, organisaties, instanties, scholen en winkels om deze verandering te bewerkstelligen. Nederland Wordt Beter blijft zich inzetten om het Sinterklaasfeest een feest te maken voor iedereen. Dat doen wij graag met uw hulp.

Wat kunt u als ouder doen om verandering teweeg te brengen op de school van uw kinderen? Wat kunt u doen als leraar om uw collega’s ervan te overtuigen dat het Sinterklaasfeest ook anders gevierd kan worden? Wat kunt u betekenen om in uw gemeente verandering te bewerkstelligen? Graag helpen we u daarbij.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste manier om Zwarte Piet aan te passen?2018-11-27T19:45:00+01:00

Eigenlijk zijn alle alternatieven voor Zwarte Piet die ervoor zorgen dat de figuur niet langer een discriminerend voorkomen heeft prima. Zo zijn er vieringen zonder pieten, vieringen met kleurenpieten of andere creatieve oplossingen. Voor Feest Voor Alle Kinderen zijn schoorsteenpieten de beste oplossing, zoals we die zien bij de Sinterklaasintochten van Amsterdam en Utrecht, en in toenemende mate op scholen.

Schoorsteenpieten hebben een uiterlijk dat overeenkomt met het moderne Sinterklaasverhaal: de Pieten brengen immers via de schoorsteen cadeautjes. Je herkent een schoorsteenpiet dan ook aan de roetvegen op het gezicht en aan de kleding. Wat schoorsteenpieten niet hebben: een (compleet) zwart-of bruin geschminkt gezicht, een afropruik, rood gestifte lippen en gouden oorbellen. Oftewel: alle elementen die zwarte piet een racistische karikatuur maken.

Blijft de Sinterklaastraditie leuk als we Piet veranderen?2018-11-27T11:57:32+01:00

Het Sinterklaasfeest bestaat uit gezelligheid, surprises, cadeautjes, snoepgoed, liedjes en verrassingen. Daaraan verandert niets wanneer Piet een uiterlijk krijgt dat aansluit bij het schoorsteenverhaal. Alle tradities zijn altijd in beweging, anders zouden ze de tand des tijds niet doorstaan. Piet werd pas in het midden van de 19e eeuw aan het Sinterklaasfeest toegevoegd als de zwarte knecht van Sinterklaas. Destijds werd Sint vergezeld door één Piet, na de Tweede Wereldoorlog werden het er meer. Eerst hadden Pieten een roe, sinds de jaren zestig van de vorige eeuw niet meer. Inmiddels hebben Pieten vaak ook geen gouden oorbellen of rood geverfde lippen meer. Vrijwel nergens spreekt Piet nog met een Surinaams accent, zoals dat circa 15 jaar geleden nog gebruikelijk was. Op sommige plekken hebben scholen of gemeenten al jaren geen Zwarte Piet, maar een andere variant.

Ben ik fout als ik altijd met plezier het Sinterklaasfeest heb gevierd?2018-11-07T13:42:52+01:00

Ook velen van ons hebben als kind het Sinterklaasfeest met plezier gevierd. Het kan lastig zijn om nu te horen dat er ook veel mensen zijn die de Sinterklaasperiode niet altijd als positief ervaren, en gepest en belachelijk worden gemaakt. Dat je veel lol hebt beleefd aan een feest waar anderen mee gediscrimineerd worden, maakt je niet automatisch een fout mens. We hopen echter dat wanneer je kennis neemt van de achtergrond van Zwarte Piet en de redenen waarom het pijnlijk is voor veel (zwarte) Nederlanders, dat je je hart opent voor de bezwaren en op basis van voortschrijdend inzicht de mooie, inclusieve veranderingen in de samenleving omarmt.

Maar Zwarte Piet is toch zwart door de roet?2018-11-07T13:42:33+01:00

Het verhaal van de roet is ontstaan door de wens om de traditie met de tijd mee te laten gaan. Het prettige aan het schoorsteenverhaal is dat het ons dichter bij een oplossing brengt: namelijk de Schoorsteenpiet. Steeds meer intochten en organisaties gaan mee met het schoorsteenverhaal dat door de NTR is ingezet. De NTR zegt in de afgelopen jaren steeds meer af te zijn gestapt van de oude kenmerken van Piet: “We zijn begonnen met een ontwikkeling die we willen voortzetten. Elk jaar een beetje meer Roetveegpieten.” In Amsterdam en Utrecht wordt de Sint vergezeld door Schoorsteenpieten en steeds meer steden en scholen volgen dit voorbeeld.

Mensen hebben er toch geen kwade bedoelingen mee?2018-11-27T11:57:09+01:00

Het klopt dat veel mensen Zwarte Piet ervaren als een positieve figuur en er niets slechts mee bedoelen. Hij deelt snoep uit, doet leuke kunstjes en vermaakt ieder jaar heel veel kinderen. Maar voor veel (zwarte) mensen is Zwarte Piet echter helemaal geen positief figuur, omdat hij een weerspiegeling is van een tijd waarin zwarte mensen bespot werden om hun huidskleur. In de 19e eeuw, tot diep in de 20e eeuw, was het in de westerse wereld gebruikelijk om een negatieve karikatuur van zwarte mensen uit- en af te beelden. Dit hield in dat een wit persoon zich vermomde als een zwart persoon, door het zwart maken van het gezicht, met dik aangezette, meestal rode lippen, een pruik en soms met oorringen. Deze karikaturen werden ook afgebeeld. Voorbeelden hiervan zijn de Sarotti Mohr (Duitsland), Golliwog (Engeland) en Aunt Jemima (Amerika). In 1850 introduceerde onderwijzer en schrijver Jan Schenkman in zijn prentenboek ‘Sinterklaas en zijn Knecht’ de zwarte knecht van Sinterklaas. Deze werd in de loop van de 19de eeuw ook als karikatuur uit- en afgebeeld.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste manier om Zwarte Piet aan te passen?2018-11-27T19:45:00+01:00

Eigenlijk zijn alle alternatieven voor Zwarte Piet die ervoor zorgen dat de figuur niet langer een discriminerend voorkomen heeft prima. Zo zijn er vieringen zonder pieten, vieringen met kleurenpieten of andere creatieve oplossingen. Voor Feest Voor Alle Kinderen zijn schoorsteenpieten de beste oplossing, zoals we die zien bij de Sinterklaasintochten van Amsterdam en Utrecht, en in toenemende mate op scholen.

Schoorsteenpieten hebben een uiterlijk dat overeenkomt met het moderne Sinterklaasverhaal: de Pieten brengen immers via de schoorsteen cadeautjes. Je herkent een schoorsteenpiet dan ook aan de roetvegen op het gezicht en aan de kleding. Wat schoorsteenpieten niet hebben: een (compleet) zwart-of bruin geschminkt gezicht, een afropruik, rood gestifte lippen en gouden oorbellen. Oftewel: alle elementen die zwarte piet een racistische karikatuur maken.

Blijft de Sinterklaastraditie leuk als we Piet veranderen?2018-11-27T11:57:32+01:00

Het Sinterklaasfeest bestaat uit gezelligheid, surprises, cadeautjes, snoepgoed, liedjes en verrassingen. Daaraan verandert niets wanneer Piet een uiterlijk krijgt dat aansluit bij het schoorsteenverhaal. Alle tradities zijn altijd in beweging, anders zouden ze de tand des tijds niet doorstaan. Piet werd pas in het midden van de 19e eeuw aan het Sinterklaasfeest toegevoegd als de zwarte knecht van Sinterklaas. Destijds werd Sint vergezeld door één Piet, na de Tweede Wereldoorlog werden het er meer. Eerst hadden Pieten een roe, sinds de jaren zestig van de vorige eeuw niet meer. Inmiddels hebben Pieten vaak ook geen gouden oorbellen of rood geverfde lippen meer. Vrijwel nergens spreekt Piet nog met een Surinaams accent, zoals dat circa 15 jaar geleden nog gebruikelijk was. Op sommige plekken hebben scholen of gemeenten al jaren geen Zwarte Piet, maar een andere variant.

Ben ik fout als ik altijd met plezier het Sinterklaasfeest heb gevierd?2018-11-07T13:42:52+01:00

Ook velen van ons hebben als kind het Sinterklaasfeest met plezier gevierd. Het kan lastig zijn om nu te horen dat er ook veel mensen zijn die de Sinterklaasperiode niet altijd als positief ervaren, en gepest en belachelijk worden gemaakt. Dat je veel lol hebt beleefd aan een feest waar anderen mee gediscrimineerd worden, maakt je niet automatisch een fout mens. We hopen echter dat wanneer je kennis neemt van de achtergrond van Zwarte Piet en de redenen waarom het pijnlijk is voor veel (zwarte) Nederlanders, dat je je hart opent voor de bezwaren en op basis van voortschrijdend inzicht de mooie, inclusieve veranderingen in de samenleving omarmt.

Maar Zwarte Piet is toch zwart door de roet?2018-11-07T13:42:33+01:00

Het verhaal van de roet is ontstaan door de wens om de traditie met de tijd mee te laten gaan. Het prettige aan het schoorsteenverhaal is dat het ons dichter bij een oplossing brengt: namelijk de Schoorsteenpiet. Steeds meer intochten en organisaties gaan mee met het schoorsteenverhaal dat door de NTR is ingezet. De NTR zegt in de afgelopen jaren steeds meer af te zijn gestapt van de oude kenmerken van Piet: “We zijn begonnen met een ontwikkeling die we willen voortzetten. Elk jaar een beetje meer Roetveegpieten.” In Amsterdam en Utrecht wordt de Sint vergezeld door Schoorsteenpieten en steeds meer steden en scholen volgen dit voorbeeld.

Mensen hebben er toch geen kwade bedoelingen mee?2018-11-27T11:57:09+01:00

Het klopt dat veel mensen Zwarte Piet ervaren als een positieve figuur en er niets slechts mee bedoelen. Hij deelt snoep uit, doet leuke kunstjes en vermaakt ieder jaar heel veel kinderen. Maar voor veel (zwarte) mensen is Zwarte Piet echter helemaal geen positief figuur, omdat hij een weerspiegeling is van een tijd waarin zwarte mensen bespot werden om hun huidskleur. In de 19e eeuw, tot diep in de 20e eeuw, was het in de westerse wereld gebruikelijk om een negatieve karikatuur van zwarte mensen uit- en af te beelden. Dit hield in dat een wit persoon zich vermomde als een zwart persoon, door het zwart maken van het gezicht, met dik aangezette, meestal rode lippen, een pruik en soms met oorringen. Deze karikaturen werden ook afgebeeld. Voorbeelden hiervan zijn de Sarotti Mohr (Duitsland), Golliwog (Engeland) en Aunt Jemima (Amerika). In 1850 introduceerde onderwijzer en schrijver Jan Schenkman in zijn prentenboek ‘Sinterklaas en zijn Knecht’ de zwarte knecht van Sinterklaas. Deze werd in de loop van de 19de eeuw ook als karikatuur uit- en afgebeeld.